ISMIe
FITNESS COMPLEX BEAUTY RESTAURANT HOTEL (098) 963-65-63Клиентская база

Customer base

Kundenbasis

Клієнтська база

В программах "ISMIe Красота" "ISMIe ФИТНЕС" реализован весь спектр функций для эффективного ведения клиентской базы:


карточка клиента
(личная информация, взаиморасчеты, история посещений);
обслуживание клиента
(с момента, когда он пришел в салон, до оплаты товаров и услуг);
предварительная запись
напоминания о знаменательных событиях в жизни клиентов и т.д.

In the programs "ISMIe Beauty" "ISMIe FITNESS" the whole range of functions is implemented for the effective management of the client base:


client's card
(personal information, settlements, history of visits);
customer service
(from the moment he came to the salon, until the payment for goods and services);
pre-entry
reminders of significant events in the lives of clients, etc.

In den Programmen "ISMIe Beauty" "ISMIe FITNESS" ist der gesamte Funktionsumfang für die effektive Verwaltung des Kundenstamms implementiert:


Kundenkarte
(persönliche Informationen, Siedlungen, Besuchsgeschichte);
Kundendienst
(von dem Moment an, als er in den Salon kam, bis zur Bezahlung der Waren und Dienstleistungen);
Voreintritt
Erinnerungen an wichtige Ereignisse im Leben von Kunden usw.

В програмах «ISMIe Краса» «ISMIe Фітнес» реалізовано весь спектр функцій для ефективного ведення клієнтської бази:


картка клієнта(особиста інформація, взаєморозрахунки, історія відвідувань);
обслуговування клієнта (з моменту, коли він прийшов до салону, до моменту сплати за товари та послуги);
попередній запис;
нагадування про свята в житті клієнтів і т. ін.
Найкращий спосіб зробити разового відвідувача постійним клієнтом – це з першого разу виправдати його очікування. При цьому всі очікування клієнта можна об’єднати в один термін – сервіс. Саме надання найвищого рівня сервісу, що буде відповідати перш за все рівню салону, може стати джерелом підвищення Вашого прибутку.

І як ніщо інше надати цей сервіс допоможе програма. Тільки за її допомогою можна швидко отримати інформацію про свято в житті клієнта і не забути його привітати, можна легко відслідкувати, коли клієнту презентувати нову програму лояльності (дати особливу знижку, бонус, подарунок тощо) – тобто фактично дати собі відповідь на найважливіше запитання «Хто Ваш клієнт?».

Якщо обов’язки по веденню таких розрахунків і історії відвідувань клієнтом салону покласти на плечі адміністратора чи навіть директора салону краси, то є чималий ризик, що вони весь свій робочий час приділятимуть рутинній роботі такого роду. Замість цього можна користуватись програмою для салону краси, яка вивільнить робочий час адміністративних співробітників від розрахунків та паперових записів, допоможе уникнути непорозумінь та помилок в спілкуванні з клієнтами, а окрім цього надасть можливість приділяти максимальну увагу головному – безпосередньо Вашому клієнту.

Также: Also: Auch: Також:
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО OPEN LETTER OFFENER BRIEF ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
SMS рассылка SMS mailing SMS-Mailing SMS розсилка
Отчеты Reports Отчеты Звіти
Сотрудники и зарплата Employees and salary Mitarbeiter und Gehalt Співробітники та зарплата
Учет товаров, услуг и материалов Accounting for goods, materials, services Bilanzierung von Waren, Materialien, Dienstleistungen Облік товарів, матеріалів, послуг
Программа для медицинского центра ISMIe Медицина Program for the ISMIe Medical Center Medicine Programm für das ISMIe Medical Center Medicine Програма для медичного центру ISMIe Медицина
Программа для школы танцев, танцевальной студии ISMIe Танец Program for dance school, dance studio ISMIe Dance Programm für Tanzschule, Tanzstudio ISMIe Dance Програма для школи танців, танцювальної студії ISMIe Танець
Тестирование программы для салона красоты. Testing a program for a beauty salon. Testen eines Programms für einen Schönheitssalon. Тестування програми для салону краси.
Блокировка нежелательной рекламы. Blocking unwanted ads. Blockieren unerwünschter Anzeigen. Блокування небажаної реклами.
КРИТИКА МНЕНИЙ "ЭКСПЕРТА" CRITICISM OF THE EXPERT'S OPINIONS Kritik an den Meinungen des Experten КРИТИКА ДУМОК "ЕКСПЕРТА"
Автоматизация медицинского центра. Medical center automation. Automatisierung von medizinischen Zentren. Автоматизація медичного центру.
Сравнение программных продуктов для салонов красоты, фитнес клубов, медицинских центров, спортивно-оздоровительных комплексов. Comparison of software products for beauty salons, fitness clubs, medical centers, sports and health centers. Vergleich von Softwareprodukten für Schönheitssalons, Fitnessclubs, medizinische Zentren, Sport- und Fitnesszentren. Порівняння програмних продуктів для салонів краси, фітнес клубів, медичних центрів, спортивно-оздоровчих комплексів.
Синхронизация данных программы салона (клуба) и компьютера собственника Synchronization of the data of the salon (club) program and the owner's computer Synchronisation der Daten des Salon- (Club-) Programms und des Computers des Besitzers Синхронізація даних програми салону (клубу) і комп'ютера власника
Бесплатные программы для салона красоты: доработки или «глюкософт»?.. Free software for a beauty salon: improvements or "glucosoft"? .. Kostenlose Software für einen Schönheitssalon: Verbesserungen oder "glucosoft"? .. Безкоштовні програми для салону краси: доробки або «глюкософт»? ..
АВТОМАТИЗАЦИЯ САЛОНА КРАСОТЫ (и кому это нужно?) BEAUTY SALON AUTOMATION (and who needs it?) BEAUTY SALON AUTOMATION (und wer braucht das?) АВТОМАТИЗАЦІЯ САЛОНУ КРАСИ (і кому це потрібно?)
Какой должна быть программа для салона красоты? What should be the program for a beauty salon? Was soll das Programm für einen Schönheitssalon sein? Якою має бути програма для салону краси?
Какой должна быть программа салона красоты? What should be the beauty salon program? Was soll das Schönheitssalonprogramm sein? Якою має бути програма салону краси?

Программа для сети салонов красоты, фитнес клубов Program for a network of beauty salons, fitness clubs Programm für ein Netzwerk von Schönheitssalons, Fitnessclubs Програма для мережі салонів краси, фітнес клубів
Программа для управления салоном красоты ISMIe Салон красоты Beauty salon management software ISMIe Beauty salon Schönheitssalon-Management-Software ISMIe Schönheitssalon
Програма для управління салоном краси ISMIe Салон краси

Программа для салона красоты ISMIe TOUCH новейшие сенсорные технологии Beauty salon program ISMIe TOUCH the latest sensory technology
Schönheitssalonprogramm ISMIe TOUCH die neuesten sensorischen Technologien
Програма для салону краси ISMIe TOUCH новітні сенсорні технології

Программа фитнес-клуба Fitness club program Fitness-Club-Programm Програма фітнес-клубу
Программа для тренажерного зала. Gym program. Fitnessprogramm. Програма для тренажерного залу.
Программа для управления парикмахерской Hairdresser management software Friseur-Management-Software Програма для управління перукарні
Программа для управления СПА салоном SPA management software SPA-Verwaltungssoftware Програма для управління СПА салоном

Также Вас может заинтересовать

You may also be interested in

Das könnte Sie auch interessieren

Також Вас може зацікавити